Politik

Her på siden kan du læse alt om min politik og de ting jeg gerne vil gøre bedre hvis jeg kommer i Folketinget.

Nogle politikområder er udspecificeret i siderne herunder eller i menuen ovenfor. Skulle der være et politikområde der ikke er belyst skal du være velkommen til at tage kontakt til mig.

Hvis noget land i verden kan gå optimistisk ind i fremtiden, så er det Danmark. Vi kan skabe en grøn økonomi med viden og teknologi, der giver os råd til fremtidens velfærdssamfund. Vi kan skabe stærkere rammer for, at vores virksomheder kan blomstre og skabe arbejdspladser. Vi kan og skal lykkes med at sætte mennesket i centrum i den offentlige sektor, så de ansatte kan fokusere på det, der skaber værdi for borgerne, frem for at dokumentere enhver beslutning de tager. Det kræver liberale løsninger at nå i mål.

·         Stop tvangsfordeling

Regeringen vil fordele elever på landets gymnasier efter forældres indkomst. Gymnasier med lav fagligt niveau er et problem, som samfundet skal løse – ikke eleverne.

·         Bæredygtige klimaløsninger skabes sammen

For klimaet tæller hver eneste grønne beslutning, og vi skal sikre, at vi alle vælger flere grønne løsninger i hverdagen. Skal vi skabe verdens mest bæredygtige samfund, skal vi sikre et stærkt samarbejde mellem erhvervsliv, civilsamfund, myndigheder og borgere.

·         Slip den offentlige sektor fri

Over de seneste årtier har den offentlige sektor oplevet en bureaukrati-evolution. Jeg vil arbejde for, at den offentlige sektor får en friheds-revolution, hvor ansvaret kommer tilbage til fagpersonerne og friheden til borgerne.

·         Stærkt grundlag for fremtidens velfærdsamfund

Grundlaget for fremtidens velfærdssamfund er stærke virksomheder, der skaber værdi og arbejdspladser, har adgang til kvalificeret arbejdskraft og som tør investere i Danmark. Jeg vil arbejde for, at vores virksomheder har optimale vilkår for at blomstre.