Politik

Hvis noget land i verden kan gå optimistisk ind i fremtiden, så er det Danmark. Vi kan skabe en grøn økonomi med viden og teknologi, der giver os råd til fremtidens velfærdssamfund. Vi kan skabe stærkere rammer for, at vores virksomheder kan blomstre og skabe arbejdspladser. Vi kan og skal lykkes med at sætte mennesket i centrum i den offentlige sektor, så de ansatte kan fokusere på det, der skaber værdi for borgerne, frem for at dokumentere enhver beslutning de tager. Det kræver liberale løsninger at nå i mål.

·         Klimahandling

Min hjertesag er klimaet. Det er det, fordi jeg mener, at den grønne omstilling af Danmark er den største og vigtigste opgave for min generation af politikere. Vi skal skabe et bæredygtigt samfund gennem innovation, udvikling og teknologi. Ikke gennem udskamning og begrænsninger. Med min baggrund i det private erhvervsliv ved jeg, at danske virksomheder er langt i den grønne omstilling, og vores opgave som politikere er at skabe rammerne for, virksomheder og private tager grønne, bæredygtige valg.

·         Den offentlige sektor skal sættes fri

Regler og bureaukrati optager tid og fjerner fokus fra kerneopgaven i velfærdssamfundet. Derfor vil jeg arbejde for, at vi sætter den offentlige sektor fri, at vi viser tillid til, at medarbejdere og den enkelte borger ved, hvad der er det bedste at gøre. Vi skal sætte borgeren og medarbejderens faglighed først. Det kræver politisk mod, men jeg er fuldstændig sikker på, at med tillid følger ansvar, og når vi viser større tillid til borgere og medarbejdere, så vil ansvaret blive løftet til glæde for borgere og medarbejdere.

·         Mere frihed og styrket trivsel

Det bekymrer mig, at så mange børn og unge mistrives. Årsagerne til mistrivsel er mange og meget forskellige fra barn til barn. Der er én ting, som jeg tror, går igen for de børn og unge, der mistrives; vi har fået skabt et børneliv i Danmark, hvor alle skal passe ind i den samme ramme, men alle børn er forskellige, og det kan føre til, at nogle føler, at de ikke passer ind. Derfor tror jeg på, at en af de vigtigste årsager til at komme mistrivsel til livs er, at skabe mere frie rammer for børnelivet, f.eks. give skolerne lov til selv at bestemme skoledagens længde, give flere mulighed for at komme på efterskole og give bedre rammer for fritidsinteresser og fritidsjob.

·         Et godt fundament for kommende generationer

Orden i økonomien er fundamentet for, at de kommende generationer kan gå optimistisk ind i fremtiden. Derfor skal vi tage ansvar for, at dansk økonomi, ikke bare i dag, men også i fremtiden er solid. Vi skal sikre, at danske virksomheder har adgang til arbejdskraft, og at det altid kan betale sig at arbejde. Vi skal sætte skatten ned, så dem, der gør en ekstra indsats, også får lidt mere ind på kontoen i slutningen af måneden. Det er kun rimeligt.