Sæt det offentlige fri

Socialdemokratiet sætter systemet først, når de fratager ældre rettigheder.

Af Clara Rao, gruppeformand Venstre i Allerød og Marianne Lynghøj, folketingskandidat for Venstre

Socialdemokratiet har indledt et regulært opgør med det frie valg. Først for stod de unges frie valg af gymnasium. Så udgav den socialdemokratiske undervisningsordfører en bog, hvis hovedtanke er, at det frie valg på folkeskoleområdet skal erstattes af en algoritme, der fordeler børn i folkeskolen efter blandt andet forældrenes indkomst og uddannelsesbaggrund. Nu er turen så kommet til ændreplejen, hvor regeringen vil fjerne ældres ret til frit at væge, hvem der skal levere mad og gøre rent i hjemmet, pakket ind i et ”frikommuneforsøg”.

Frikommuneforsøget har gode elementer, blandt andet at man vil sætte de kommunale medarbejdere fri fra en række regler, så fokus ligger på resultatet og ikke processen. Det er vi i Venstre grundlæggende meget positive overfor, for vi tror på, at des mere ansvar og frihed, vi giver medarbejdernes faglighed, des mere vil de trives og des bedre service vil borgerne opleve. Men når regeringen samtidig fratager borgerne deres ret til at vælge frit, afslører regeringen med al tydelighed, at det ikke handler om bedre service til borgerne, men om den kommunale opgaveløsning. Socialdemokratiet sætter med andre ord systemet før borgeren.

Konsekvenserne er ikke til at tage fejl af; direktøren for Ældresagen, Bjarne Hastrup, har udtalt, at han har meget svært ved at se, hvordan man kan gøre ældreplejen bedre og mere værdig ved at fratage ældre rettigheder. Det kan vi kun være enige i. Siden 2003 har det været en central værdi, at ældre havde ret til selv at bestemme, hvem der skal gøre rent hos dem, levere mad og så videre.

For mange ældre er det et hårdt at erkende, at man er blevet så gammel, at man ikke kan overkomme rengøring og madlavning i hverdagen. Derfor er det også en central værdi for mange, at man har retten til selv at bestemme, hvem der skal udføre opgaven for sig. Og det er vigtigt at vide, at man kan skifte leverandør, hvis man ikke er tilfreds med den service, man får. Den rettighed og den værdighed, der følger med, vil regeringen nu tage fra de ældre.

I Venstre er det frie valg hjerteblod. Og vi vil altid værne om og udbygge det frie valg. Det er blandt andet derfor, vi er glade for, at vi i Allerød Kommune nu får et friplejehjem. For det giver ældre mennesker og deres familier et valg. Socialdemokratiet har systemet i centrum, når de fratager ældre rettigheder. I Venstre har vores rettesnor altid været, at vi vil sætte mennesket før systemet. Derfor har vi kæmpet imod gymnasietvangen, derfor kæmper vi imod folkeskoletvang og derfor vil vi også kæmpe for, at ældre bevarer deres rettigheder.