Bevar biodiversitet

Passer vi bedst på naturen ved at hegne den ind?

Vi skal passe bedre på naturen. Verden står i en biodiversitetskrise. Ifølge FN er 1 million dyre- og plantearter i risiko for at uddø. Den udvikling skal vendes. Spørgsmålet er så, hvordan passer vi bedst på naturen? Regeringen svar er indhegnede nationalparker blandt andet i Gribskov. Det lyder flot, at man gennem vild natur vil styrke biodiversiteten og bidrage til spændende naturoplevelser og friluftsliv. Men ved at indhegne naturen fjerner man forbindelsen mellem mennesker og natur, og indhegningen har alvorlige dyrevelfærdsmæssige udfordringer.

I påsken blev der afholdt ”Helvede i Nord” i Tisvilde hegn. Her var hundredvis af motionsløbere samlet for at løbe i hegnet. Tisvilde Hegn er Natura2000-område med rigtig høj biodiversitet. Ruten gik gennem løvskove, granskove med lysende grøn mos, små søer, og de karakteristiske skov- og bjergfyr langs kystlinjen, også kendt som Troldeskoven.

Jeg løb selv med på ruten, og det var helt tydeligt, at dem der bruger naturen, passer rigtig godt på den. Stierne var smalle – mange steder kunne man kun løbe en og en. Selvom der var nogle, der gerne ville overhale på de smalle stier, så jeg ikke nogen gøre det ved at træde uden for stierne for at overhale. Man ventede til der var plads. Ved vandposten så jeg ikke ét papkrus ligge udenfor skraldespandene. Og jeg er sikker på, at hvis en løber eller to ramte forbi skraldespanden i farten, så samlede arrangørerne krusene op.

Tisvilde Hegn er heldigvis ikke længere på regeringens liste over potentielle naturnationalparker. Men det er Naturnationalpark Gribskov, hvor regeringen vil hegne 1.300 hektar ind for at udsætte store græssende dyr. Samtidig vil ønsker regeringen dispensation for Dyrevelfærdslovens §3 og §9 stk. 1 og 2.

Dyreværnslovens §3 siger, at enhver der holder dyr skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, fodres, vandes og passes under hensyntagen til dyret. §9 stk. 1 og 2 siger, at dyr skal tilses dagligt og at fritgående dyr på græs skal tilses jævnligt. Det vil regeringen have dispensation fra. Der er ikke behov for yderligere kommentarer om, hvor forkert det er. Hegner man dyr ind, har man ansvaret for at sikre, at de har det godt. ”Rewilding” projektet i Mols Bjerge er et skræmmende eksempel på, hvor galt det kan gå. I vinteren 2020 sultede Naturstyrelsens kvæg så voldsomt, at flere stude døde, en ko døde af forgiftning og flere drægtige køer aborterede drægtige kalve.

Det er så absolut ikke en god måde at passe på naturen.

Det vi holder af, passer vi på. Holder flere af naturen, vil vi alle passe bedre på den. Derfor tror jeg på, at vi skal have flere ud i naturen. Vi skal styrke adgangen til naturen. Lave gode stier, så man kan bruge naturen samtidig med, at den får fred til at passe sig selv. Vi skal store og sammenhængende naturområder. I Venstre vil vi fortsat kæmpe for naturen og imod indhegning.